Правління

Зуб Валерій Олексійович

Голова асоціації


Заслужений лікар України, к.мед.н., Народний депутат України 9 скликання.
Голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Голова Наглядової ради Національного інституту раку.

Надіслити листа

Бондаренко Ігор Миколайович

Член правління


д.мед.н., проф., завідувач кафедрою онкології та медрадіології Дніпропетровської медичної академії

Завідуючий кафедрой онкології та медичної радіології
Дніпропетровська медична академія МОЗ України к.м.н., д.м.н., заслужений лікар, Oрден княгині Ольги, Державна премія, вища категорія Доктор медичних наук. профессор Спеціалізація: Онкологія, променева діагностика Сфера діяльності: за нозологіями — рак молочної залози, рак легені

Надіслати листа

Бучинська Любов Георгіївна

Член правління


д.біол.н., заступник директора з наукової роботи Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії генетики раку
Науковий ступінь, звання, нагороди, премії, кваліфікаційна категорія (к.м.н., д.м.н., заслужений лікар, Oрден княгині Ольги, Державна премія, вища категорія …….) д.б.н., Лауреат премії ім. О.О. Богомольця НАН України,
Почесна грамота Кабіненту Міністрів України,
Почесна грамота Президії НАН України, спеціаліст з лабораторної генетики
Спеціалізація (онкологія, променева діагностика)
Онкологія, лабораторна генетика
Сфера діяльності (за нозологіями — рак молочної залози, рак легені) рак ендометрію, рак яєчника рак молочної залози

Основними напрямками наукової діяльності Л.Г.Бучинської є фундаментальні дослідження в галузі онкогенетики, спрямовані на оцінку значення генетичних факторів, асоційованих з патогенезом різних нозологічних форм раку, вивчення цитогенетичних змін у пухлинах та лімфоцитах периферичної крові хворих на рак, визначення біологічних особливостей пухлин на клітинному, молекулярному та епігенетичному рівнях, детекція біомолекулярних маркерів, що задіяні у механізмах регуляції проліферації, диференціації і прогресії злоякісних пухлин. Наведена спрямованість досліджень дозволила розробити технології ранньої та диференційної діагностики передпухлинних і пухлинних процесів, визначити прогноз перебігу злоякісних новоутворень різного генезу.

Суттєве місце у науковій роботі Л.Г.Бучинської займають дослідження спрямовані на визначення ризику виникнення злоякісних новоутворень у членів родин онкологічних хворих, що є підґрунтям для проведення заходів з вторинної профілактики раку. Важливе значення також мають дослідження впливу екзогенних чинників, зокрема інфікування високоонкогенними типами вірусу папіломи людини, на маніфестацію пухлинного процесу.

Л.Г.Бучинська є автором 210 наукових праць, в тому числі, співавтором 3-х монографій та 7-ти патентів. Науково-методична та організаційна робота заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 26.155.01 за спеціальністю 14.01.07 “онкологія”, заступник головного редактора міжнародного наукового журналу «Experimental Oncology», член Наукової ради з проблеми “Злоякісні новоутворення”

Надіслати листа

Винниченко Ігор Олександрович

Член правління


к.мед.н., завідувач курсом онкології  Сумського державного університету

Завідувач кафедри хірургії та онкології медичного інституту Сумського державного університету
Кандидат медичних наук, вища категорія з онкохірургії Онкохірургія
Сфера діяльності – рак легені, рак стравоходу та шлунка, пухлини середостіння, голови та шиї

Надіслати листа

Галайчук Ігор Йосипович

Член правління


д.мед.н., проф., завідувач кафедрою онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільского державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

Завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». Сфера наукових зацікавлень: клінічна онкологія, онкопластична хірургія, медична освіта. Тематика наукових досліджень: діагностика і лікування хворих на меланому і рак шкіри, саркоми, злоякісні пухлини молочної залози і товстої кишки, міжнародні клінічні дослідження.

Освіта: вища, Тернопільський державний медичний інститут (1973-1979). 1983–1985 рр. – клінічна ординатура зі спеціальності «хірургія» в Київському НДІ гематології та переливання крові. 1986 р. – спеціалізація з онкології в Київському державному інституті удосконалення лікарів. 1985–1992 рр. – хірург-онколог Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Кандидат наук зі спеціальності «хірургія» (1991 р.).

З 1992 року асистент, з 1998 року доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської державної медичної академії. Професійні стажування: «Клінічні випробування в онкології» (грант ESMO, Finsen Center, Копенгаген, 1997 р.); «Біопсія сторожового лімфатичного вузла» (грант ESSO, Нідерландський інститут раку, Амстердам, 1998 р.); 1999–2000 рр. – Фулбрайтівський стипендіат в галузі медичної освіти і онкології Інституту раку Пітсбургського університету США; 2002 р. – учасник міжнародної програми з дитячої онкології в St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA. 2005 рік – докторська дисертація «Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих» (ІЕПОР імені Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ). З 2006 року завідувач кафедри, вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Автор навчального посібника “Клінічна онкологія” (Тернопіль: Укрмедкнига, 2003 р.), член авторських колективів посібника «Вибрані лекції з онкології» (Київ, 2010), Національного підручника «Онкологія» (2013, 2015 рр.), опублікував понад 300 наукових праць, автор 31 патенту на винаходи. Винахідницька робота відзначена нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1990 р.), званнями «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006 р.) і «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя» (2008 р.).

У 2015 році указом Президента присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України». Член редколегії журналів «Онкологія» (м. Київ), «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль), «Medicina Internacia Revuo» (UMEA). Біографічні дані були опубліковані в 1999 році у «Who’s Who in the World», у 2012 році Американським біографічним інститутом визнаний номінантом у розділі “Great Minds of the 21st Century”. У 2015 році нагороджений «Почесною грамотою» МОЗ України. Членство у наукових товариствах, фахових асоціаціях: American Society of Clinical Oncology (ASCO), European and American Society of Surgical Oncology, European Society for Medical Oncology (ESMO), European Association for Cancer Research (EACR), European Association for Cancer Education (EACE), Universala Medicinista Esperanto-Asocio (UMEA), голова Тернопільського клубу есперантистів «Spinosfloro» («Терноцвіт»).

Надіслати листа

Голобоков Генадій Борисович

Член правління


Член Асоціація ветеранів спецпідрозділу «К» СБУ
Надіслати листа

Думанський Юрій Васильович

Голова асоціації


Член-кор. НАМН Укураїни, д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, ректор ДНМУ ім. М. Горького 2010-2017 р.р.

Дата народження 01.04 /1953 р.
Закінчів Донецький національний медичний університет ім.М.Горького Рік закінчення ВНЗ 1976 р.
Спеціальність Лікувальна справа
Місце роботи Донецький національний медичний університет ім..М.Горького
Посада Ректор, професор кафедри онкології та радіології Адреса (робоча) Україна, 84404 Донецька область, м.Ліман, вул.Кірова,27. Донецький національний медичний університет ім.М.Горького Вчене звання Член кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Лікарська категорія Вища

Надіслати листа

Яриніч Костянтин Володимирович

Член правління


к.мед.н., Народний депутат України VIII скликання

Народився 10.09.1970 у місті Кіровоград, Освіта — вища. Головний лікар Кировоградського обласного онкологічного діспансеру, член партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА».

Надіслати листа

Іващук Олександр Іванович

Член правління


д.мед.н., проф., проректор Буковинського державного медичного університету

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Буковинського державного медичного університету МОЗ України, професор кафедри онкології та радіології, доктор медичних наук, професор Закінчив Чернівецький медичний інститут (1990), аспірантуру при кафедрі загальної хірургії (1997) та докторантуру (2003) в Інституті хірургії та трансплантології АМН України (Київ). З 1991 року по 1994 рік працював лікарем-хірургом Глибоцької центральної районної лікарні Чернівецької області.

Впродовж 1997-2001 років працював асистентом кафедри загальної хірургії Буковинської державної медичної академії, з 2004 року по 2008 рік – професором кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією Буковинського державного медичного університету, а з 2008 року – професором кафедри хірургії та урології. З 2006 року прийнятий на посаду проректора з міжнародних зв’язків, а з 2007 року – проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Буковинського державного медичного університету.

Професор Іващук О.І. – віце-президент Асоціації університетів Карпатського регіону, Член Європейського товариства медичної онкології, Європейського товариства хірургічної онкології, Міжнародного товариства мініхірургії у флебології та мексиканського товариства флебологів, Багатонаціональної асоціації підтримуючої терапії при раку, міжнародного хронобіологічного товариства.

Член редколегії журналів “Буковинський медичний вісник”, “Клінічна та експериментальна патологія”, “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”. Член науково-редакційної ради журналу “Essentia Medica” (Польща). Кандидат медичних наук (1997), доктор медичних наук (2003), доцент (2004), професор (2005). Під керівництвом професора О.І. Іващука захищено чотири кандидатських дисертації, одна докторська та виконуються три кандидатські.

Напрями наукових досліджень: “Відновлення прохідності кишкового тракту після правобічної геміколектомії, становлення компенсаторно-пристосувальних змін, якість життя у віддалені терміни після операції”, “Дослідження проблемних питань гострокровоточивих виразок дванадцятипалої кишки у хворих літнього і старечого віку”, “Особливості перебігу синдрому підвищеного абдомінального тиску при різних хірургічних захворюваннях живота, методи профілактики та засоби медикаментозної і хірургічної корекції”, “Особливості діагностики та лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини на тлі онкопроцесу”, “Попередження появи евентрацій після лапаротомічних операцій у пацієнтів з ішемічними, інтоксикаційними, гіпоксичними та анемічними станами”, “Скринінг раку молочної залози”.

Надіслати листа

Клюсов Олександр Миколайович

Член правління


Головний лікар Киіївського міського клінічного онкологічного центру
Надіслати листа

Ковальов Олексій Олексійович

Член правління


Головний спеціаліст МОЗ за  спеціальністю «онкологія», д.мед.н., проф., завідувач кафедрою онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти

Завідувач кафедри онкології ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”
Доктор медичних наук, професор, вища кваліфікаційна категорія по онкохірургії
Спеціалізація: онкологія, онкохірургія
Сфера діяльності: рак органів травлення, рак молочної залози

Надіслати листа

Ковальчук Ігор Васильович

Член правління


Головний лікар Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру

Головний лікар Львівського регіонального лікувально-діагностичного клінічного онкологічного центру
Заслужений лікар України, головний позаштатний спеціаліст Департаменту ОЗ ЛОДА з клінічної онкології, вища категорія з онкохірургії та організації та управління охороною здоров’я онкохірургія рак грудної залози, пухлини мяких тканин

Надіслати листа

Колесник Олена Олександрівна

Член правління


Д.мед.н., директор Національного інституту раку

Закінчила Одеський медичний інститут (1983, нині національний університет). Працювала лікарем. Від 1992 — в Національному інституті раку (Київ): від 2008 — головний науковий співробітник Наукових досліджень у галузі онкопатології шлунково-кишкового тракту.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: хірургічне та комбіноване лікування пухлин органів шлунково-кишкового тракту, експерт із проблем лікування колоректального раку та гастроінтестинальних. Членкиня Українського наукового товариства онкологів (від 1989), Європейського Товариства з медичної онкології (ESMO, від 1997), Європейського Товариства з хірургічної онкології (ESSO, від 2000), Європейської Асоціації дослідників раку (EACR, від 2004), Європейської Асоціації колопроктологів (ECPS, від 2011), Російського товариства хірургів колопроктологів і гастроентерологів (від 2013), Міжнародної Асоціації хірургів, гастроентерологів і онкологів (IASGO, від 2013).

Авторка більше 300 наукових праць, 24 винаходів, 4 монографій. Праці: Аноректальная меланома: анализ результатов лечения и факторов прогноза // КХ. 2003. № 11. Совре­менные направления в лечении колоректального рака: (В помощь практикующему врачу). К., 2005 (спів­авт.). Лечение при раке прямой кишки: взгляд на проблему // Онкология. 2010. Т. 12, № 1(43) (спів­авт.).

Відзнаки[ред. • ред. код] Грамота АМН України (2008); почесне звання «Заслужений лікар України» (2009); почесний диплом Ospedale»M.Scarlato» Scafati, Італія (2010); Грамота МОЗ України (2013); Ingeborg Horhager Prize, Австрія (2013).

Надіслати листа

Крячок Ірина Анатоліївна

Член правління


Д.мед.н., проф., завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад`ювантних методів лікування Національного інституту раку

Спеціалізація: онкологія, гематологія Стаж роботи зі спеціальності: 25 років Кваліфікаційна категорія: вища Дипломи та ліцензії: доктор медичних наук Основні напрями наукових та практичних досліджень: діагностика та лікування лимфопроліферативних захворювань (лімфома Ходжкіна, неходжкінські лімфоми, множинна мієлома)

Наявність науково-практичних публікацій: понад 250 (в тому числі в міжнародних рецензованих виданнях).
Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: в основному, в якості доповідача на щорічних українських та міжнародних конференціях. Наявність нагород, грамот, премій: Орден святої Варвари; Подяка всеукраїнської громадської організації «Асоціація допомого пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» за плідну співпрацю, вагомий внесок у боротьбу із злоякісними новоутвореннями та допомогу хворим;

Сертифікат компетентності в лімфомах про завершення курсу при Ульмському університеті спільно з Европейською школою онкологів Членство в організаціях: член Європейської асоціації гематологів (EHA); член Американскої асоціації гематологів (ASH); член Європейской асоціації медичних онкологів (ESMO), національний представник з 2012 року; член президії спілки онкологів України з 2008 року; керівник української суспільної організації «Асоціація допомого пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» з 2006; керівник української групи телемедичних консультації складних випадків в гематології/онкології з 2012.

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): Разом ми сильніші та досягнемо того, чого поодинці не в силах ніхто.

Надіслати листа

Лук’янчук Олег Валерійович

Член правління


Головний лікар Одеського обласного онкологічного диспансеру, к.мед.н., завідувач кафедрою реконструктивної та відновної медицини з курсом репродукції Одеського національного медичного університету

Головний лікар КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер»
Науковий ступінь – к.м.н., кваліфікаційна категорія — вища Онкогінекологія, організація охорони здоров’я
(048) 720-26-72
Рак шийки матки, рак тіла матки, рак яєчників.

Надіслати листа

Максим’як Григорій Іванович

Член правління


Головний лікар Рівненського обласного онкологічного диспансеру

Головний лікар КЗ «Рівненського обласногоонкологічного диспансеру» РОР
Заслужений лікар вища категорія з онкології, організації управління охорони здоров`я спеціалізація-онкологія
0362-63-30-75
рак молочної залози, рак шлунку.

Надіслати листа

Парамонов Віктор Володимирович

Заступник голови асоціації


Головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансера

Народився 30 квітня 1961 року в м. Умань, Черкаської області.

Освіта вища: У 1989 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за фахом «Лікувальна справа», кваліфікація — лікар. В 2007 році закінчив Харківську медичну академію післядипломної освіти за спеціальністю «менеджмент в охороні здоров’я».

Трудова діяльність: з березня 1980 року по травень 1980 року працював виїзним фельдшером Уманьської станції швидкої допомоги. З травня 1980 року до 1982 року проходив військову службу в Збройних Силах СССР.

З 1989 року по жовтень 1993 року – інтернатура та робота лікарем-гематологом Уманської міської лікарні.

З лютого 1993 року по січень 1998 року – завідувач гематологічним відділенням Черкаського обласного онкологічного диспансеру.

З лютого 1998 року по серпень 1999 року – виконуючий обов’язки головного лікаря Черкаського обласного онкологічного диспансеру.

З вересня 1999 року по теперішній час – головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру, головний онколог Управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації.     Має вищі кваліфікаційні категорії з організації охорони здоров’я та гематології. Маю почесне звання – «Заслужений лікар України».

Надіслати листа

Псарас Генадій Геннадійович

Член правління


Д.мед.н., завідуючий хірургічним відділення №2 Міського міжрайоного онкологічного диспансера міста Маріуполя

Завідувач хірургічним відділенням №2 КЛПУ «Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя»
д.м.н., вища категорія з онкохірургії
Спеціалізація з онкохірургії, онкогінекології, онкології
+380983648094
Сфера діяльності рак молочної залози, рак шлунка, колоректальний рак, пухлини жіночих статевих органів, пухлини шкіри і м’яких тканин і інші злоякісні пухлини і передпухлинні захворювання

Надіслати листа

Русин Андрій Васильович

Член правління


Д.мед.н., проф., головний лікар Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру, завідувач кафедрою онкології Ужгородського національного університету
Надіслати листа

Сокур Ірина Володимирівна

Член правління


Головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру
Надіслати листа

Чехун Василь Федорович

Заступник голови асоціації


Академік НАН України, д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
Науковий ступінь, звання, нагороди, премії, кваліфікаційна категорія (к.м.н., д.м.н., заслужений лікар, Oрден княгині Ольги, Державна премія, вища категорія)
академік НАН України, доктор медичних наук, професор
Почесна грамота Верховної Ради України, 2004 р.
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2005 р.
Медаль «Незалежність України» від Міжнародної Президії Рейтингу «Золота Фортуна», 2006 р.
Державна премія України в галузі науки і техніки «Розробка технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей», 2007 р.
Орден «За заслуги» III ступеня з нагоди 95-річчя НАН України, 2013 р.
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 2015 р.
Спеціалізація (онкологія, променева діагностика) Онкологія
Сфера діяльності (за нозологіями — рак молочної залози, рак легені ) Експериментальна онкологія

Надіслати листа

Шамрай Володимир Анатолійович

Член правління


Головний лікар Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, к.мед.н., кафедра онкології, променевої діагностики та променевої терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Головний лікар Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру
Науковий ступінь — д.м.н., вища категорія лікаря онкогінеколога
Спеціалізація — онкологія
Сфера діяльності (за нозологіями) – рак шийки матки, рак тіла матки та яєчників, рак піхви та вульви

Надіслати листа

Безносенко Андрій Петрович

Секретар правління


Головний лікар Національного інституту раку. Кандидат медичних наук. МВА

Спеціалізація: онкохірургія
Дипломи та ліцензії: сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «хірургія» 2009 р.; сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «онкохірургія» 2010 р.; тематичне вдосконалення по лапароскопічній хірургії 2010, 2014 рр., перша кваліфікаційна категорія з «онкохірургії».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: хірургічне лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини.

Наявність науково-практичних публікацій: проблема локального контролю в лікуванні хворих на рак прямої кишки. Клиническая онкология. 2011 г.; Нейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишки. Клиническая онкология. 2011 г.; Перспективы использования мультимодальной программы «Fasttracksurgery»в хирургическом лечении опухолей органов брюшной полости. Клиническая онкология. 2012 г.; Актуальные вопросы лечения рака прямой кишки. Сучасна хірургія та колопроктологія. 2012 г.; Стратифікація підходів до реконструкції товстого кишечника після низьких ректальних резекцій з приводу раку. Університетська клініка. 2013 г.; Multivisceral resection as a treatment option for locally advanced rectal cancer. European Surgery. 2013 г.; Treatment results of the colorectal stromal tumors. Annals of Oncology. 2013 г.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: V Российская школа колоректальной хирурги, Москва 2011 г.; 7 European Colorectal Congress, St. Gallen, Switzerland 2013 г.; 8thInternational EFR (European Federation for coloRectal Cancer) Congress, Vienna, Austria 2013 г.

Членство в організаціях: European Association of Coloproctology з 2012 р.; IASGO з 2013 р.

Надіслати листа