Про НАОУ

 

 Безперервний професійний розвиток

Національна Асоціація Онкологів Україні (НАОУ) є всеукраїнською недержавною, некомерційною громадською організацією, яка об’єднує громадян України, чия фахова діяльність пов’язана з проблемами онкології

 

Наші задачі:

 • сприяти підвищенню професійної кваліфікації онкологів на рівні міжнародних вимог
 • сприяти у створенні відповідної нормативно-правової бази в сфері онкології
 • створювати наукові розробки пріоритетних проблем онкології
 • сприяти активній участі в поширені знань з онкології серед населення шляхом
 • організація та проведення дискусій, «круглих столів», семінарів, конференцій тощо
 • робота зі ЗМІ
 • проведення прес-конференцій, видання друкованих матеріалів

 

Основою метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль для створення оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і соціально-правового захисту фахівців, зайнятих в галузі клінічної та експериментальної онкології

Для досягнення своєї мети НАОУ:

 • має зв`язок з державними установами і громадськими організаціями України на за кордоном
 • приймає участь у розробці, обговоренні і винесенні на затвердження нормативних документів, які регламентують діяльність фахівців-онкологів.
 • організовує і приймає участь у проведенні з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових засідань, учбових циклів, курсів і шкіл фахівців, виставок, організованих як органами державної влади, так і громадськими організаціями, як в Україні, так і за кордоном
 • проводить аналіз, узагальнення результатів наукових досліджень, активно сприяє впровадженню в практику охорони здоров’я передового досвіду й нових досягнень науки й техніки.
 • Приймає участь у розробці стратегії вітчизняного виробництва та закупівлі медичної техніки та виробів медичного призначення для потреб української онкології.
 • Забезпечує професійну, юридичну, консультативну допомогу та соціально-правовий захист членів Асоціації.

 

Правління НАОУ  Статут НАОУ